Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. İsmail GİRGİN

Assoc. Prof. Dr. Cemal ÇARBOĞA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Düzenleme Komitesi

Prof. Dr. Bülent KURT

Assoc. Prof. Dr. Bülent AYDEMİR

Assoc. Prof. Dr. Fatih AKKURT

Assoc. Prof. Dr. Oktay ERDOĞAN

Assoc. Prof. Dr. Uğur GÖKMEN

Assoc. Prof. Dr. Zahide BAYER ÖZTÜRK

Assist. Prof. Dr. Hanifi ÇİNİCİ

Assist. Prof. Dr. Nilüfer KÜÇÜKDEVECİ

Dr. Sedat SÜRDEM

M.Eng. Beyhan SAYIN

M.Eng. Derya MARAŞLIOĞLU

Tüm hakları saklıdır. © 2018 BORON2019